Exerters Training Centre

Pierwsze w Polsce szkolenia wodorowe

Exerters Case Study

tankowanie wodoru

Jak wyglądają nasze szkolenia – na przykładzie z życia wziętym

Firma zajmująca się transportem miejskim podjęła decyzję o modernizacji swojej floty przez wprowadzenie autobusów zasilanych wodorem. Po znalezieniu dostawcy i zakupie pojazdów, kluczowym aspektem było przeszkolenie kierowców i personelu stacji tankowania w obchodzeniu się z tak nietypowym paliwem jakim jest wodór.

W tej kwestii zwrócili się do nas.

Nasze rozwiązanie

Po uzgodnieniu szczegółów zlecenia, naszym zadaniem było opracowanie kompleksowego programu szkoleniowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta. Zależało nam aby szkolenie odbyło się w ich siedzibie dzięki temu część praktyczną szkolenia przeprowadziliśmy na sprzęcie i technologii z którą pracownicy będą mieli do czynienia na co dzień. 

Kursanci mieli możliwość zapoznania się z procedurami tankowania oraz rozwiązywania potencjalnych problemów technicznych zarówno w teorii jak i praktyce. Ważnym elementem szkolenia był aspekt bezpieczeństwa. Instruktorzy podkreślili rolę korzystania z sprzętu ochronnego jak i przekazali kursantom sprawdzone schematy postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych.

Efekty naszej pracy

Dzięki kompleksowemu szkoleniu, kierowcy i personel stacji tankowania byli w pełni przygotowani do obsługi i przede wszystkim bezpiecznego użytkowania pojazdów. Wdrożenie floty autobusów zasilanych wodorem przyczyniło się do redukcji emisji CO2, poprawy jakości powietrza a co za tym idzie wizerunku firmy transportowej jako zaangażowanego i nowoczesnego przedsiębiorstwa transportowego.

Exerters Training Centre

kontakt

Copyright 2022 exerters, all rights reserved