Eksploatacja pojazdu zasilanego wodorem

Szkolenie skierowane dla personelu odpowiedzialnego za bezpieczną eksploatację pojazdów wykorzystujących do napędu wodór

Szkolenie skierowane jest do:

– osób, których kwalifikacje zawodowe wymagają posiadania podstawowej wiedzy na temat wodoru
– kierowców pojazdów wyposażonych w instalację wodorową
– firm dążących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i kompetencji pracowników
– osób odpowiedzialnych za marketing w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów wyposażonych w instalację wodorową
– pracowników działu sprzedaży, pozyskiwania funduszy, w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów wyposażonych w instalację wodorową

 

 

Szkolenie gwarantuje:

– pozyskanie wiedzy na temat budowy i zasady działania poszczególnych elementów instalacji zasilania wodorem
– zrozumienie właściwości fizyczno – chemicznych i ich wpływu na praćę z wodorem
– zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
– zapoznanie ze środkami ochrony osobistej wymaganymi podczas pracy z wodorem
– zaznajomienie z czynnikami ryzyka występującymi podczas pracy z wodorem
– zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym
– zapoznanie z procedurami awaryjnymi
– zrozumienie zasady działania złączy awaryjnego rozłączania
– zaznajomienie z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia ludzi i sprzętu podczas pracy z wodorem

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów

Formularz Kontaktowy:

kontakt

Copyright 2022 exerters, all rights reserved