Szkolenie wodorowe - poziom podstawowy

Szkolenie skierowane dla personelu, który nie jest bezpośrednio zaangażowany w operacje przeładunku, tankowania czy bunkrowania wodoru

Szkolenie skierowane jest do:

– osób, których kwalifikacje zawodowe wymagają posiadania podstawowej wiedzy na temat wodoru

– pracowników ochrony zabezpieczających miejsca operacji z wykorzystaniem wodoru

– firm dążących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i kompetencji pracowników

– osób odpowiedzialnych za marketing w firmach i instytucjach branży wodorowej

– pracowników działu sprzedaży, pozyskiwania funduszy, w firmach i instytucjach branży wodorowej

Szkolenie gwarantuje:

-pozyskanie wiedzy na temat kolejnych etapów operacji przeładunku wodoru

– zrozumienie właściwości fizyczno- chemicznych i ich wpływu na pracę z wodorem

– zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa

– zapoznanie z czynnikami ryzyka występującymi podczas pracy z wodorem

– zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym

– zapoznanie z procedurami awaryjnymi

krakenimages-Y5bvRlcCx8k-unsplash

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów

Formularz Kontaktowy:

kontakt

Copyright 2022 exerters, all rights reserved