Exerters Training Centre

Pierwsze w Polsce szkolenia wodorowe

Tankowanie pojazdów wodorem

Szkolenie dedykowane dla personelu odpowiedzialnego za tankowanie pojazdów silnikowych wodorem

Miejsce prowadzenia szkolenia

Szkolenia organizujemy na zlecenie klienta w dowolnym miejscu w Polsce lub w naszej siedzibie w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni

Materiały szkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia dostarczamy materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej umożliwiające powtórzenie materiału przed egzaminem TDT.

Egzamin państwowy TDT

Zajmujemy się kompleksową organizacją egzaminu państwowego. Przygotowujemy komplet dokumentów, organizujemy udostępnienie urządzeń technicznych wymaganych do przeprowadzenia egzaminu. W dniu egzaminu towarzyszymy naszym kursantom zapewniając powtórzenie materiału.

Zdawalność egzaminu uczestników naszych szkoleń jest stuprocentowa!​

Program szkolenia

W dniu 9 sierpnia 2022 r. Ośrodek Szkoleniowy Exerters uzyskał pozytywną decyzję Transportowego Dozoru Technicznego uzgadniającą zakres przedmiotowy szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych wymaganych przy obsłudze napełniania zbiorników wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej. 

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, których kwalifikacje zawodowe wymagają posiadania średnio-zaawansowanej wiedzy na temat wodoru
 • personelu odpowiedzialnego za nadzór i kontrolę procesu tankowania wodoru
 • firm dążących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i kompetencji pracowników
 • osób odpowiedzialnych za marketing w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów wyposażonych w instalację wodorową
 • pracowników działu sprzedaży, pozyskiwania funduszy, w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów wyposażonych w instalację wodorową

Szkolenie gwarantuje:

 • pozyskanie wiedzy na temat budowy i zasady działania poszczególnych elementów instalacji napełniania zbiorników paliwowych wodorem
 • zrozumienie właściwości fizyczno- chemicznych i ich wpływu na pracę z wodorem
 • zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
 • zapoznanie ze środkami ochrony osobistej wymaganymi podczas pracy z wodorem
 • zaznajomienie z czynnikami ryzyka występującymi podczas pracy z wodorem
 • zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym
 • zapoznanie z procedurami awaryjnymi
 • zrozumienie zasady działania złączy awaryjnego rozłączania
 • zaznajomienie z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia ludzi i sprzętu podczas tankowania wodoru

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń i zarezerwuj miejsce

Formularz Kontaktowy

kontakt

Copyright 2022 exerters, all rights reserved